Кои автомобили се со најдобра и најлоша аеродинамика

ОБЈАВЕНО НА:

Аеродинамиката на автомобилите е од исклучителна важност како за динамиката така и за уште ред други квалитети како економичност, шум, управување… Дизајнерите на автомобилите се насочуваат кон создавање на возила со минимален воздушен отпор.

Во повеќето случаи тука се големи СУВ возила, базирани на застарени платформи. На пример Wrangler е наследник на Willys од 1941 година, додека UAZ се прави без значителни измени од 1972 година.

Во продолжение можете да ги видите возилата со најдобра и најлоша аеродинамика.

Автомобили со најдобра аеродинамика

  1. Volkswagen XL1

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,189

  1. General Motors EV1

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,195

  1. Tesla Model 3

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,21

Автомобили со најлоша аеродинамика

  1. UAZ Hunter/UAZ-469

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,6

  1. Jeep Wrangler (генерација TJ)

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,58

  1. Hummer H2

коефициент на воздушен отпор Сх = 0,57