понеделник, јули 6, 2020
Основач и главен уредник:
Горан Антевски
Соработници:

Taња Јовановска – Антевска
Дејан Михајловски
Мартин Димоски

Фото: Орце Поповски


контакт телефон: + 389 70 248 928