ПОВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

192 – полиција
193 – противпожарна бригада
194 – брза помош
196 – помош на пат
15 800 – Кол центар на PSS
078 255 394 – влечна служба (PSS)
070 206 242 – влечна служна (Бадник)
15 555 – состојба на патишта
02/2465 156 – пајак служба
192 92 – закажување за документи