Bеntlеy почна да произведува мед

ОБЈАВЕНО НА:

Компанијата Bеntlеy стана вториот производител на автомобили во рамки на концернот VАG после Pоrsсhе, кој почна да е занимава со производство на мед. Компанијата од Велика Британија објави дека на крајот од летото се очекува првиот принос од 30 килограми.

Во новиот еколошки начин, Bеntlеy се потпира на помошта на пчелари со 50-годишно искуство од фабриката Чешир. Тие се советувале со компанијата за пчеларство и биле инсталирани кошари.

Пчеларството на Bеntlеy засега е доста помало во однос на тоа на Pоrsсhе. За сметка на тоа брендот од Велика Британија веќе има доволно сериозен принос кон екологијата и биолошката разнообразност благодарение на покриениот паркинг со покриг од фотоволтни елементи, кои ги ги покриваат потребите и од електрика.