Не може вечно: По седмата деценија од животот во „возачка пензија“

ОБЈАВЕНО НА:

Според новиот Закон за безбендост на сообраќајот и патиштата со возачка дозвола од „Б“ категорија може да се стекнете со наполнети 17 години. Но, во „пензија“ се заминува со најмалку 73 години.
Согласно Законот за изменување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Службен весник на РМ број 11 од 18.01.2018 година, во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (СЛ.Весник на РМ бр 169/15, 226/15 и 55/16) направени се измени и тоа:

Возачката дозвола се издава со рок на важење од десет години, а на лицата постари од 70 години, со рок на важење до три години.Според стариот закон старосната граница беше со 65 годишна возраст. Исто така возачката дозвола им се издава со рок на важност до денот на навршувањето на 70 години возраст. Според стариот закон старосната граница беше со 65 годишна возраст.

На контролен здравствен преглед задолжително подлежи возач кој наполнил 70 години возраст, во временски интервали кои не можат да бидат подолги од три години ,според стариот закон старосната граница беше со 65 годишна возраст.

Следете не и на:

24AUTO NETWORK