Што кажуваат новите етикети на зимските гуми?

ОБЈАВЕНО НА:

Сите гуми кои се означени како зимски гуми не се погодни за сите зимски услови, а тоа беше најголемиот проблем досега. Гумите кои се проектирани за зима во Централна и Источна Европа се потполно различни од оние за зимите во Скандинација и други северни региони.

Шарите за мокра површина и таа за мраз се меѓусебно исклучувачки карактеристики, а корисникот во крајна сметка може да купи погрешни гуми доколку информацијата за етикетата од Европската унија не е доволно разбирливи и исцрпни.

Ознaката за шарите за снег првично ќе се користи кај гумите за лесни автомобили додека ознаките за шарите на снег се нудат и за комби, камиони и автобуси.

Ознаките кои се утврдени со меѓународните стандарди и прописи. Тестовите за шари на мраз се во процес на стандардизација од Меѓународната организација за стандардизација (Intеrnаtiоnаl Оrgаnizаtiоn fоr Stаndаrdizаtiоn, ISО), a шарите за снег се поврзани со прописите на Економската комисија за Европа на Организацијата на обединетите нации (ИКE нa OOН).

 

Следете не и на:

24AUTO NETWORK