Toyota измисли автоматско миење во пикап!

ОБЈАВЕНО НА:

Компанијата Toyota патентираше систем за чистење на товарните платформи на пикап возилата со вода и воздух под притисок. Според описот во документацијата уредот се состои од цевоводна мрежа и неколку млазници по периметарот на чаша, кон кои се вклучува црево за довод на вода.

Патентот предвидува интеграција на цевките во страничните ѕидови на товарната платформа и неколку варијанти на изведба. Прскалките можажат да се повлекуваат, да бидат опремени со сензори за загадување и присуство на предмети во чаша, тајмер за вклучување итн.

Ако е неопходен посилен млаз тогаш системот може да биде поврзан со компресор.

Изворот на вода и воздух може да биде како надворешен така и внатрешен. Во вториот случај пикапот треба да биде опремен со компресор и дополнителен резервоар.