четврток, март 22, 2018
Основач и главен уредник:
Горан Антевски
Соработници:

Taња Јовановска – Антевска
Дејан Михајловски

Фото: Орце Поповски


контакт телефон: + 389 70 248 928